YG4FHR

Alhamdulilah Plakat YBDXPI NEW STAR sudah diterima. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada om Budi Santoso, YE1AR sebagai Presiden YBDXPI, kawan kawan amatir radio yang senatiasa membantu memberika support serta semangat, walaupun dengan waktu yang lama DXCC (Mixed Mode) 100 entty akhirnya tercapai juga serta Terima kasih kepada YD7OHC sdh ikhlas mensponsori plakat saya ini.

Terus berjuang, Belajar dan tetap Semangat. 73 de YG4FHR

Share it :