YF1BFG

Terima kasih kepada OM Budi (YE1AR) yang telah membantu dan membimbing saya sehingga mencapai 100 entities. Dan tak lupa saya ucapkan kepada OM Cucun (YC1JNV) dan OM Sandra Lexa (YB1JQC) sudah selalu membimbing dan mengenalkan mode digital kepada saya sehingga mencapai 100 entities besar harapan saya tak bosan-bosan selalu membimbing dalam hal digital modenya. Sekian Terima kasih

de YF1BFG Edi Winardi

“Keep High Spirit For New Entity”

Share it :