YC1FDF

YC1FDF

YC1FDF

Tentang YBDXPI tentunya baik untuk lebih semangat para DXer. Sebab sampai mendapatkan DXCC itu juga tidak mudah .Dan saya ucapkan Banyak” terima kasih kepada pembimbing yg memberi semangat dan Kepada OM Budi YE1AR yang selalu beri semangat .terima kasih 73. de YC1FDF

Share it :