YB9IPY

Terima kasih Om Budi Santoso YE1AR, President YBDXPI, bertahun-tahun menunggu, akhirnya dapat jua, setelah begabung dengan club YBDXPI, Serta berkat support dari Om Budi Santoso dan team YBDXPI.
Dan dengan adanya pelakat ini merangsang saya terus berpacu dan berpacu menuju DXCC 200.
Terima kasih Om Budi YE1AR dan terima kasih pula pada Sponsor YB0DRV de YB9IPY

Share it :