YB1JQC

Tidak perlu berkecil hati dan minder bagi pemilik radio hambrew, saya adalah salah satunya yang menggunakan jenis tersebut dan berhasil mendapatkan DXCC 40m, mixed, dan digital secara bersamaan. Semua berkat teman-teman di YBDXPI banyak tambahan pengetahuan tentang ke amatiran yang akan kita dapatkan disana, saling asah, asih dan asuh dari sesama member sangat terasa disana. Terimakasih untuk semua member YBDXPI dan YE1AR selaku president nya de YB1JQC

Share it :